คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์

         อดีตนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินยาวนานกว่า 30 ปีด้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นว่าการวางแผนการเงินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน เพราะ “ไม่มีใครวางแผนที่จะให้ชีวิตล้มเหลว แต่ที่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน” จึงรวมตัวกับผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิในด้านการเงิน จัดตั้ง บริษัท Fin Infinity เพื่อให้บริการและให้คำปรึกษาการวางแผนการเงินครบวงจร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557

        ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา  ภาษีนิติบุคคล การจัดตั้งบริษัท และระบบบัญชี ภาษีมรดก การทำพินัยกรรมและส่งมอบมรดก การวางแผนเกษียณอายุ กองทุนการศึกษา กองทุนรักษาพยาบาล การวางแผนคุ้มครองสินเชื่อ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ เช่น หุ้น, กองทุนรวม,  SSF, RMF รวมถึงประกันภัย ประกันชีวิต, ประกันกลุ่ม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

        Fin Infinity มีโปรแกรมวางแผนการเงินอัจฉริยะและทันสมัย iFIN ง่าย ครบ..จบในที่เดียว สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนทุกกลุ่มด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒินานาชาติ MDRT, GAMA และคุณวุฒิด้านการเงิน IC, IP, RFC, FChFP และ CFP ด้วยพันธกิจของเราคือการช่วยให้ทุกคนบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงิน  เรามั่นใจว่า ทุกชีวิตที่ให้เราวางแผน ต้องมีชีวิตที่ดีและมีความสุข Work Life Balance

fin_web_bottom

คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์

         อดีตนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินยาวนานกว่า 30 ปีด้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นว่าการวางแผนการเงินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน เพราะ “ไม่มีใครวางแผนที่จะให้ชีวิตล้มเหลว แต่ที่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน” จึงรวมตัวกับผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิในด้านการเงิน จัดตั้ง บริษัท Fin Infinity เพื่อให้บริการและให้คำปรึกษาการวางแผนการเงินครบวงจร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557

        ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา  ภาษีนิติบุคคล การจัดตั้งบริษัท และระบบบัญชี ภาษีมรดก การทำพินัยกรรมและส่งมอบมรดก การวางแผนเกษียณอายุ กองทุนการศึกษา กองทุนรักษาพยาบาล การวางแผนคุ้มครองสินเชื่อ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ เช่น หุ้น, กองทุนรวม,  SSF, RMF รวมถึงประกันภัย ประกันชีวิต, ประกันกลุ่ม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

        Fin Infinity มีโปรแกรมวางแผนการเงินอัจฉริยะและทันสมัย iFIN ง่าย ครบ..จบในที่เดียว สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนทุกกลุ่มด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒินานาชาติ MDRT, GAMA และคุณวุฒิด้านการเงิน IC, IP, RFC, FChFP และ CFP ด้วยพันธกิจของเราคือการช่วยให้ทุกคนบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงิน  เรามั่นใจว่า ทุกชีวิตที่ให้เราวางแผน ต้องมีชีวิตที่ดีและมีความสุข Work Life Balance

fin_web_bottom