เริ่มวางแผน ประหยัดภาษี

2

ทำไม❓ ต้องวางแผนภาษีตั้งแต่ต้นปี
ก็เพื่อที่เราจะได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างเต็มที่และคุ้มค่า เพราะถ้าเราวางแผนภาษีตั้งแต่ต้นปี เราก็จะสามารถทยอยซื้อสะสมไปเรื่อยๆ ในแต่ละเดือน จนครบเพดานสิทธิลดหย่อนที่ได้รับ และเราก็ยังจะได้รับผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนในแต่ละเดือนอีกด้วย
.
❶ ทบทวนสถานะการเงินของปีที่ผ่านมา ▸ ทบทวนว่าปีที่ผ่านมาคุณมีสินทรัพย์ หนี้สิน หรือการจัดการการเงินอย่างไร เพื่อที่คุณจะได้มองเห็นถึงข้อผิดพลาดและแนวทางการแก้ไขในปีนี้เพิ่มเติม โดยใช้วิธีการวางแผนภาษีมาเป็นตัวช่วยในการวางแผนด้านการเงิน และวินัยในการใช้จ่ายของคุณให้ดีขึ้น
❷ คำนวณรายได้และภาษี ▸ ลองคำนวณดูว่า รายได้ของคุณทั้งปีที่ผ่านมาเป็นเท่าไร จากนั้นนำมาหักค่าใช้จ่าย หักค่าลดหย่อนต่างๆ และนำยอดที่เหลือไปเปรียบเทียบในตารางอัตราฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (👆คลิกดูวิธีการคำนวณภาษีและตารางอัตราฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา >> https://bit.ly/2FPZekr)
❸ วางแผนการเงินด้วยตัวช่วยลดหย่อนที่มีอยู่แล้ว ▸ เมื่อรู้แล้วว่า คุณมียอดรวมที่ต้องชำระภาษีเท่าไร ลองนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว เช่น ประกันชีวิต กองทุนต่างๆ ที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ เพื่อนำมาใช้วางแผนต่อไปว่า คุณลดหย่อนภาษีเต็มสิทธิ์หรือยัง และอะไรบ้างที่คุณอาจจะพิจารณาซื้อเพิ่มเติมสำหรับปีนี้
❹ วางแผนการเงินด้วยตัวช่วยลดหย่อนเพิ่มเติม ▸ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วและสามารถลดหย่อนภาษีได้ จะทำให้คุณรู้ว่าเหลือสิทธิ์เพื่อลดหย่อนภาษีได้อีกเท่าไร ช่วยให้คุณวางแผนซื้อเพิ่มเติมในปีนี้ได้ถูกต้อง ไม่มากหรือน้อยเกินความจำเป็น
❺ หากย้ายงานให้คงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ ▸ ผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมบทจากนายจ้าง จะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งจำนวน ก็ต่อเมื่อออกจากงานโดยมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต่ำกว่า 5 ปีเท่านั้น หากคุณลาออกจากสมาชิกก่อนกำหนด เงินก้อนนั้นจะถูกนำมาคิดรวมกับรายได้ประจำปี และต้องนำมาคิดภาษี ขอแนะนำให้คงเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ก่อน และรอโอนย้ายไปยังบริษัทใหม่ คุณจะได้รับประโยชน์มากกว่าค่ะ
.
ที่สำคัญ❗ อย่าลืมติดตามข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และนโยบายต่างๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในระหว่างปี เพื่อใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่าค่ะ
.
❥ Fin @ Infinity ยินดีให้คำปรึกษา วางแผนชีวิตและการเงินของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น